Forex Pariteleri

Forex Pariteleri Nedir?

Forex pariteleri, iki para birimi arasındaki fiyat ilişkisidir. En yaygın forex paritesi türü, bir para biriminin diğeri cinsinden fiyatı olan döviz kurudur.

Örneğin, ABD doları ile Japon yeni arasındaki döviz kuru USD/JPY = 111 olarak alıntılanabilmektedir. Bu, bir ABD dolarının 111 Japon yeni değerinde olduğu anlamına gelmektedir.

Döviz kurları ekonomik göstergeler, küresel olaylar ve hatta hava durumu dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden etkilenebilmektedir.

Farklı Forex Parite Türleri Nelerdir?

1.Spot Kurlar

Spot kurlar en yaygın forex paritesi türüdür ve bir para biriminin mevcut fiyatını ifade etmektedir. Örneğin, USD/JPY spot kuru 111 ise, bu bir ABD dolarının şu anda 111 Japon yeni satın aldığı anlamına gelmektedir.

Spot kurlar iki şekilde kote edilebilir:

– Doğrudan Kotasyonlar: Doğrudan kotasyon, temel para biriminin kotasyon para birimi cinsinden kote edilmesidir. USD/JPY örneğimizde USD temel para birimi, JPY ise kotasyon para birimidir. Bu, bir ABD dolarının belirli miktarda Japon yeni satın aldığı anlamına gelmektedir.

– Dolaylı Kotasyonlar: Dolaylı kotasyon, kotasyon para biriminin temel para birimi cinsinden kote edildiği durumdur. USD/JPY örneğimizde, JPY temel para birimidir ve USD kotasyon para birimidir. Bu, bir Japon yeninin belirli miktarda ABD doları satın aldığı anlamına gelmektedir.

1.Vadeli Kurlar

Vadeli kurlar, bir para biriminin gelecekteki teslimatı için verilen fiyatlardır. Örneğin, USD/JPY forward kuru 111,50 ise, bu bir ABD dolarının gelecekte bir noktada 111,50 Japon yeni alacağı anlamına gelmektedir.

Forward kurunun aktif hale geldiği tarihe teslim tarihi veya vade tarihi denir. Forward kurlar genellikle bir hafta, bir ay, üç ay, altı ay ve bir yıl sonraki teslim tarihleri için kote edilir.

2.Swap Oranları

Swap oranları, bir döviz çiftini bir gecede tutmak için alınan veya kazanılan faiz oranlarıdır. Örneğin, USD/JPY swap oranı -%0,50 ise, bu USD/JPY döviz çiftini satın alan bir yatırımcının komisyoncuya bir gecede %0,50 faiz ödeyeceği anlamına gelmektedir.

Forex Pariteleri Nasıl Kote Edilir?

Forex pariteleri genellikle temel para birimi cinsinden kote edilmektedir. Örneğin, USD/JPY döviz kuru 111 ise, bu bir ABD dolarının 111 Japon yeni değerinde olduğu anlamına gelmektedir.

Ancak bazı durumlarda, forex pariteleri teklif para birimi cinsinden kote edilebilmektedir. Örneğin, USD/JPY döviz kuru 111 ise, bu bir Japon yeninin 0,00909 ABD doları değerinde olduğu anlamına gelmektedir.

Forex pariteleri ve faiz oranları arasındaki ilişki nedir?

Forex pariteleri ile faiz oranları arasındaki ilişkiye faiz oranı farkı denir. Bu, bir döviz çiftinde yer alan iki para biriminin faiz oranları arasındaki farktır.

Örneğin, ABD doları faiz oranı %2 ve Japon yeni faiz oranı %0 ise, faiz oranı farkı %2 olacaktır.

Bu faiz oranı farkının döviz kuru üzerinde bir etkisi olabilmektedir. Örneğin, faiz oranı farkı ABD doları lehine ise, bu ABD dolarının yatırımcılar için daha cazip olduğu anlamına gelir. Bu da USD/JPY döviz kurunun yükselmesine neden olabilmektedir.